Vrijeme je za zeleni tisak

Grafička industrija parti trendove pa su zeleno i održivost iz popularnih riječi prerasli u poslovne modele koji se sve više koriste. Zeleni tisak predstavlja sveobuhvatan pristup u kojem se uzimaju u obzir okolišni čimbenici pri proizvodnji tiskanih materijala. Zeleni tisak je postao izuzetno popularan zbog toga što podržava ideju zaštite okoliša i smanjuje negativne utjecaje tiskarskih procesa i proizvoda na okoliš.

Zeleni tisak se temelji na nekoliko ključnih principa. Prvo, stavlja se naglasak na korištenje održivih materijala i proizvoda u tisku. To uključuje korištenje materijala poput recikliranog papira, organskih boja,, ploća na bazi papira i slično te upotreba učinkovitih tiskarskih strojeva i tehnologija koje smanjuju potrošnju energije i smanjuju emisije štetnih plinova.

Drugo, zeleni tisak ima za cilj smanjiti količinu otpada i nepotrebnih sirovina koje se koriste u procesu tiska. To znači da se koriste reciklirani materijali, reciklirane boje i druge alternativne ekološke tvari.

Treće, zeleni tisak znači da se smanjuju troškovi tiskanja i da se povećava učinkovitost u tiskanju. To se postiže korištenjem energetski učinkovitih strojeva, uštedom energije, smanjenjem potrošnje materijala, automatizacijom i drugim tehnološkim inovacijama.

Mnoge tiskare sada koriste načela zelenog tiska kako bi povećali učinkovitost i smanjili potrošnju energije, smanjili emisiju štetnih plinova te tako pridonijeli zaštiti okoliša.