Sedam načela eko dizajna

1. Odabir materijala

Kod izbora materijala ključno je promišljanje koje materijale korisiti s obzirom na njihov utjecaj na okoliš. Za održivu proizvodnju potrebno je uzeti u obzir materijale s najmanjim mogućim negativnim utjecajem na planet. Nije bitno koje materijale koristite već i kako ih koristite i da li zahvaljujući njima minimizirate količinu otpada.

2. Održiva proizvodnja

Razmislite o tome kako će se vaši materijali ponašati u budućnosti i da li se mogu ponovno koristi, stvoriti nove vrijednosti ili vratiti prirodi kao hranjive tvari.

3. Minimiziranje ili izbjegavanje otpada

Obratite pažnju da se kod procesa proizvodnje stvaranje otpada svede na minimum ili ako je moguće potpuno ga eleminirati. Ključan faktor kod ovog načela je izrada prototipova.

4. Modularnost

Od kojih i od koliko komponenti se sastoje vaši eko propizvodi. Može li se određena komponenta ponovo upotrijebiti u nekom novom procesu ili reciklirati. Što se događa na kraju životnog procesa proizvoda i kamo odlaze pojednin elementi važno je detaljno promisliti.

5. Zelena kemija

Ono na što kod ovog aspekta treba obratiti pozornost je korištenje kemijskih procesa i proizvoda koji samanjuju upotrebu štetnih i opasnih tvari ili ih sasvim eliminiraju. To se može ostvariti kroz korištenje alternativa na biljnoj bazi i pametan izbor materijala.

6. Trajnost i svestranost

Nastojite da vaš proizvod bude što dugotrajniji, ali na uštrb funkcionalnosti, estetike ili svestranosti. Sve se mijenja, zastarijeva pa razmislite može li se vaš proizvod prenamijeniti u budućnosti kako bi izbjegao zastarjelost.

7. Kružna ambalaža

Kružna ambalaža je način pakiranja koji podržava održivost. Kružna ambalaža, dakle, smanjuje potrošnju materijala, što rezultira s manje otpada i manjim utjecajem na okoliš. Takva mbalaža može se reciklirati, kompostirati ili ponovo iskoristiti, što znači da se materijali mogu koristiti više puta u različite svrhe.