EKO TEKA je ujedno i personalizirani promotivan proizvod sa visokom dodanom vrijednošću te je namjenjena organizacijama civilnih društava/poslovnim subjektima za njihove klijente, partnere i suradnike koji uz brigu o okolišu mogu isticati i vrijednosti za koje se njihova organizacija/tvrtka i zalaže.

Postoji mogućnost personalizacije kompletnog knjižnog bloka i dotiska logotipa organizacije na koricu.
Na ovaj način vaš promotivni proizvod je unikatan, inovativan, ekološki i orginalan te se bitno razlikuje od drugih.