Materijali i sirovine u eko dizajnu

Koji materijal koristiti kako bi smanjili utjecaj na okoliš ovisi o brojnim čimbenicima. Na primjer, to možemo postići korištenjem manjeg broja komponenti ili manjeg broja dijelova. Drugi primjer je korištenje recikliranih, zelenijih i dugotrajnih materijala. Osim toga, važno je i smanjiti broj različitih vrsta materijala, smanjiti količinu energije utrošene tijekom životnog ciklusa, te ukloniti opasne tvari iz procesa.

Dizajn usmjeren prema korištenju materijala s ​​manjim utjecajem na okoliš.

Pametni i zeleni materijali

Obnovljivi, reciklirani materijali. Korištenje materijala koji imaju manji utjecaj na okoliš u proizvodnji, uporabi ili zbrinjavanju. Dizajn za održivost.

Korištenje manje vrsta različitih materijala te manjeg broja komponenti i dijelova

Modularizacija/standardizacija. Dizajniranje na način da se smanji broj različitih vrsta materijala ili sirovina potrebnih za izradu proizvoda. Smanjenje ukupne količine materijala i ponovna upotreba komponenti. Smanjenje količine korištenih sirovina.

Svojstva materijala

Koristite jake, dugotrajne materijale kako bi osigurali sigurno i dugotrajno korištenje.

Lagani Materijali. Smanjenje u težini i veličini. Izdržljive, neuništive strukture. Materijali otporani na udarce, vodu i prašinu.

Materijali i zdravlje

Čisti materijali. Izbjegavanje korištenja opasnih tvari. Materijali koji su sigurni u proizvodnji i upotrebi.

Materijali s niskim udjelom potrošnje energije

Koristite komponente s niskom potrošnjom energije tijekom životnog ciklusa i u upotrebi.

Održiva proizvodnja

Pametne proizvodne tehnike. Smanjite kompleksnost. Optimizirani lanci opskrbe, smanjenje (transportnog) volumena.