Author Archives: Ekoteka

Vrijeme je za zeleni tisak

Grafička industrija parti trendove pa su zeleno i održivost iz popularnih riječi prerasli u poslovne modele koji se sve više koriste. Zeleni tisak predstavlja sveobuhvatan pristup u kojem se uzimaju u obzir okolišni čimbenici pri proizvodnji tiskanih materijala. Zeleni tisak je postao izuzetno popularan zbog toga što podržava ideju zaštite okoliša i smanjuje negativne utjecaje […]

Posted in Nekategorizirano

Sedam načela eko dizajna

1. Odabir materijala Kod izbora materijala ključno je promišljanje koje materijale korisiti s obzirom na njihov utjecaj na okoliš. Za održivu proizvodnju potrebno je uzeti u obzir materijale s najmanjim mogućim negativnim utjecajem na planet. Nije bitno koje materijale koristite već i kako ih koristite i da li zahvaljujući njima minimizirate količinu otpada. 2. Održiva […]

Posted in Nekategorizirano

Kraj životnog vijeka eko proizvoda – beskonačno recikliranje

Ovo je posljednja faza u proces eko dizajna pa moramo razmišljati o stvarima poput optimizacije procesa koji su na kraju životnog vijeka, ponovna upotreba određenih dijelova i recikliranje. Ostali čimbenici su gospodarenje otpadom, modularni dizajn, standardizacija i održiva distribucija. Koristite otpad kao resurs Materijali koji se mogu reciklirati Eko dizajn podrazumijeva korištenje organskih, obnovljivih, netoksičnih […]

Životni vijek eko proizvoda

Kod dizajniranja eko proizvoda vodite računa o tome da proizvodi budu jednostavni za održavanje, da se lako mogu popraviti, nadograditi ili prilagoditi. Poradite na učinkovitosti u korištenju i održavanju te na optimizaciji dužine životnog vijeka. Nemojte zaboraviti na mogućnost ponovnog korištenja eko proizvoda ili dijelova eko proizvoda. Proizvodi prilagođeni korisniku i okolišu: sačuvajte ili ponovno […]

Posted in Nekategorizirano

Prodaja i marketing eko proizvoda

Kod prodaje i marketinga eko proizvoda vaša je odgovornost da hrabrite i potičete svoje kupce da koriste vaše održive eko proizvode i da ih učite kako i zašto da ih koriste. Prije svega, napravite komunikacijski plan kako biste bili sigurni da je održiva proizvodnja povezana s cjelokupnom strategijom. Kada je to definirano, možete se usredotočiti […]

Posted in Nekategorizirano

Održivo pakiranje

Kakvo je pakiranje potrebno?Ključno je razumijevanje potrebe kupaca. Uzmite u obzir funkciju i vrstu proizvoda. Odaberite prave materijaleMinimizirajte i optimizirajte materijale za pakiranje. Smanjite otpad od ambalaže, koristite lagane materijale koji se mogu reciklirati, biorazgradive materijale koji se mogu kompostirati i materijale iz obnovljivih izvora. Izbjegavajte miješane ili kompozitne materijale te provjerite toksičnost materijala. Smanjite […]

Posted in Nekategorizirano

Održivi lanac opskrbe

Distribucija ima veliki utjecaj na ekološki otisak proizvoda ili usluge. Optimizacija distribucijskih sustava i prometne infrastrukture, višekratna ambalaža i smanjena količina otpadne ambalaže čine veliku razliku. Održiva distribucijaPoboljšan logistički transport, razmjena robe između dobavljača i kupca uz najmanji mogući ekološki i društveni utjecaj. Održiva distribucija uključuje cijeli proces od skladištenja, obrade narudžbe, pakiranja, utovara u […]

Posted in Nekategorizirano

Eko proizvod

Kod dizajna eko proizvoda treba voditi računa o dugovječnosti, o povjerenju korisnika u proizvod. Održavanje bi trebalo biti jednostavno isto kao i popravak. Mnogo je dodatnih aspekata koje treba uzeti u obzir: modularnost za nadogradnju, standardizacija i kompatibilnost. Dizajn za cjeloživotnu održivost znači dizajniranje proizvoda na način da se što bolje iskoriste materijali i energija […]

Održiva proizvodnja

Cilj održive proizvodnje je optimiziranje procesa kako bi se minimizirali negativni utjecaji na okoliš. Ukratko: smanjenje potrošnje energije, zaštita prirodnih resursa, ponovno korištenje materijala i dijelova proizvoda i optimizacija proizvodnih procesa. Održiva proizvodnja je stvaranje eko proizvoda u čijem se procesu izrade minimiziraju negativni utjecaji na okoliš, smanjuje se potrošnja energije, čuvaju se prirodni resursi, […]

Posted in Nekategorizirano

Materijali i sirovine u eko dizajnu

Koji materijal koristiti kako bi smanjili utjecaj na okoliš ovisi o brojnim čimbenicima. Na primjer, to možemo postići korištenjem manjeg broja komponenti ili manjeg broja dijelova. Drugi primjer je korištenje recikliranih, zelenijih i dugotrajnih materijala. Osim toga, važno je i smanjiti broj različitih vrsta materijala, smanjiti količinu energije utrošene tijekom životnog ciklusa, te ukloniti opasne […]

Posted in Nekategorizirano

Dizajn eko proizvoda i usluga

Razmišljanje na razini cjelokupnog sustava Naša tijela mogu se prikladno promatrati kao niz međusobno ovisnih podsustava od kojih svaki zahtijeva određeno održavanje i njegu za optimalno funkcioniranje. Kada jedan od podsustava počinje ignorirati ili zlorabljati sustav s vremenom dolazi  do prekretnice i cijeli sustav počinje propadati te nastupa smrt. Ista se analogija može primijeniti i […]

Posted in Nekategorizirano

Eko dizajn

Dizajn je prisutan svuda oko nas i temelj je nastajanja proizvoda ili usluga. Eko dizajn proizvoda ili usluge znači učiniti ih poželjnim za ljude, minimizirati njihov utjecaj na okoliš i maksimizirati njegov poslovni utjecaj tijekom životnog ciklusa, a to postižemo kreiranjem kružnog sustava u proizvodnom procesu. Ključni cilj eko dizajna je minimiziranje ukupnog utjecaja proizvoda […]

Posted in Nekategorizirano